Kauba tagastamine


Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tehnikaekspert e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja meie e-poe ostu- ja müügitingimustes sätestatust.

Siin on välja toodud olulisemad tingimused info kergemaks leidmiseks:

 1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja väärtuse vähenemise korral vastutab tarbija, asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui seda on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tarbija peab käsitsema ja kasutama toodet, veendumaks asja olemuses, omadustes ja toimimises nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
 2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse e-poe aadressil epood@tehnikaekspert.ee, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN.
 3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 4. Toodete tagastamisel tuleb tarbijal veenduda, et kõik oleks korrektselt pakendatud nii, et toode ei saaks transpordi käigus viga. Tähelepanu tasuks ka pöörata sellele, et kõik toote osad oleksid pakendis.
 5. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.
 6. Kasutades 14-päevast taganemisõigust tasub tarbija asja Tehnikaeksperdile tagastamisega seotud otsesed kulud.
 7. Kogu toodete eest tasutud summa (sh esmane transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest, kui Klient on Tehnikaeksperdile tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.
 8. 14-päevane tagastusõigus EI KEHTI (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4):
 • tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud;
 • audio- ja videosalvestid ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud;
 • suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid, ilutooted jms).
[]